Przejdź do głównej treści
MBE PL
Najczęściej wyszukiwane słowa
Wysyłka
Drukuj
Franczyza
Centrum Mbe

 

 

Wyniki MBE Worldwide Group za 2023 r.

Mediolan, Włochy, (22 kwietnia 2024 r.): Grupa MBE Worldwide („MBE”) zamknęła rok finansowy 2023 z przychodami brutto w wysokości 1,4 mld euro (1,5 mld USD) w całym systemie – wygenerowanymi za pośrednictwem sieci franczyzowej złożonej z 3 190 centrów rozwiązań biznesowych w 58 krajach – i 22 mld euro (23,8 mld USD) wartości towarów brutto sprzedanych za pośrednictwem cyfrowej platformy handlu elektronicznego.

W 2023 r. MBE otworzyło 110 nowych centrów rozwiązań biznesowych na całym świecie i podpisano cztery nowe umowy licencji Master License (ML) – w Paragwaju, Urugwaju, na Malcie i na terytorium Delhi (Indie) – rozszerzając w ten sposób swoją globalną obecność na nowe terytoria. Ponadto w 2023 r. MBE z powodzeniem sfinalizowało strategiczne przejęcia PACK & SEND UK i PACK & SEND New Zealand od byłych Master Licencjobiorców, poszerzając w ten sposób swoją bezpośrednią obecność na rynkach Wielkiej Brytanii i Oceanii.

Mogę z dumą powiedzieć, że rok 2023 był dla nas ogólnie dobrym rokiem, zarówno pod względem wzrostu organicznego, jak i nieorganicznego„, mówi Paolo Fiorelli, prezes i dyrektor generalny MBE Worldwide. W trudnym kontekście makroekonomicznym, wciąż zaostrzanym przez kwestie społeczno-polityczne, wysoką inflację, wysokie stopy procentowe, niepewność co do zasobów energetycznych i rosnące koszty łańcucha dostaw, nasze wyniki są produktem ubocznym naszej odporności i naszych skoncentrowanych wysiłków jako zespołu. Zwiększyliśmy przychody brutto całej Grupy MBE Worldwide o +8% rok do roku: ambicja, wytrwałość, zaangażowanie i pasja każdego z naszych pracowników, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i sieciowym, napędzały nasze codzienne działania i pomogły nam osiągnąć ten wzrost”.

Paolo Fiorelli dodatkowo stwierdza: „Nadal wzmacniamy nasze możliwości jako wiodącego dostawcy usług handlowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów, wykorzystując synergię naszej zintegrowanej platformy składającej się zarówno z aktywów fizycznych, jak i cyfrowych. Dzięki niej w 2023 roku zaspokoiliśmy potrzeby handlowe ponad 1,1 miliona klientów biznesowych na całym świecie”. MBE zobowiązuje się zawsze szukać nowych i zróżnicowanych sposobów, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów MBE we wszystkich kanałach w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. MBE wykorzystuje pasję, zaangażowanie i umiejętności swoich pracowników, w połączeniu z innowacyjnymi technologiami, aby pomóc wszystkim swoim klientom w rozwiązywaniu ich codziennych wyzwań.

O MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A., prywatna firma z siedzibą we Włoszech, jest wiodącą platformą handlową dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów, oferującą rozwiązania w zakresie handlu elektronicznego, realizacji zamówień, wysyłki, marketingu i druku za pośrednictwem wielu marek i operacji wielokanałowych: PrestaShop, Mail Boxes Etc. (z wyjątkiem USA i Kanady), PostNet, PACK & SEND, Spedingo.com, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity i World Options. W 2023 r. połączenie fizycznej platformy – w tym 3 190 centrów rozwiązań biznesowych w 58 krajach z ponad 12 500 pracownikami – z cyfrową platformą handlu elektronicznego obsługiwało ponad 1,1 mln klientów biznesowych na całym świecie, generując 1,4 mld euro (1,5 mld USD) przychodów brutto w całym systemie i 22 mld euro (23,8 mld USD) wartości towarów brutto. Wszystkie dane za cały rok 2023, stan na 31 grudnia 2023 r.

 

Wytyczne cenowe dotyczące wysyłki MBE DOC na rok 2024

Mediolan, Włochy, (24 listopada 2023 r.): MBE Worldwide („MBE”) potwierdza swoje zobowiązanie na 2024 r. do zintensyfikowania działań inwestycyjnych i starań mających na celu dalszą poprawę jakości usług, a także lepsze zarządzanie wzrostem stawek i opłat kurierskich, biorąc pod uwagę obecną inflację i wahania kursów walutowych.

MBE Worldwide („MBE”) jest wiodącą platformą handlową oferującą rozwiązania w zakresie e-commerce, realizacji zamówień, wysyłki i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W 2022 r. MBE obsługiwało ponad 1 mln klientów biznesowych na całym świecie, generując 1,3 mld euro (1,4 mld USD) przychodów brutto w całym systemie za pośrednictwem ponad 3 150 Centrów Rozwiązań Biznesowych w 52 krajach oraz 22 mld euro (23 mld USD) wartości towarów brutto sprzedawanych za pośrednictwem rozwiązań e-commerce PrestaShop.

W roku charakteryzującym się niepewnością i wyzwaniami, MBE było w stanie przejść przez dynamiczny kontekst społeczno-gospodarczy 2023 roku z nowym poczuciem wspólnoty i jedności, wzmacniając swoją zdolność do patrzenia w przyszłość i wprowadzania innowacji, a także wzmocniło swoją odporność pomimo inflacji i wahań kursów walutowych doświadczanych na wszystkich rynkach, na których działa MBE. Korzenie MBE są dziś równie solidne jak jej wizja, a obie są wierne głównej zasadzie, która stawia klientów MBE – głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych – w centrum uwagi.

Dlatego MBE z dumą informuje, że w 2023 r. inwestycje w rozwiązania technologiczne znacznie wzrosły i miały na celu przyspieszenie procesu cyfryzacji, aby jeszcze bardziej wzmocnić wyjątkową pozycję MBE na rynku platform handlowych oferujących rozwiązania w zakresie e-commerce, wysyłki, realizacji zamówień i marketingu.

MBE w pełni realizuje ten kierunek, mając na celu wspieranie klientów w ich biznesowych wyzwaniach, dostarczając im profesjonalne rozwiązania, które są dostosowane do trendów i wymagań rynkowych.

W globalnym środowisku charakteryzującym się wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i wysokimi kosztami nakładów ze strony partnerów, MBE informuje, że od 1 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzona zmiana opublikowanych cenników wysyłkowych w celu zagwarantowania wysokiego poziomu usług, które wyróżniają MBE na rynku i są głównym powodem, dla którego klienci końcowi codziennie wybierają ekspertów MBE jako partnerów do swoich działań.

Ceny usług krajowych i międzynarodowych wzrosną średnio o 7,9% we wszystkich europejskich krajach bezpośrednio obsługiwanych przez MBE, z wyjątkiem Polski, gdzie ze względu na scenariusz makroekonomiczny usługi wzrosną średnio o 12,0% natomiast podwyżki opłat i dopłat będą stosowane doraźnie.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni klientom, którzy stale wybierają MBE jako zaufanego partnera do obsługi ich działalności na całym świecie, doceniając w ten sposób nasze zaangażowanie w zaspokajanie ich potrzeb i dostarczanie portfolio rozwiązań o wysokiej wartości dodanej” – skomentowała Valeria Mennella, dyrektor ds. marketingu, MBE Worldwide. „Naszym celem jest dalsze dostarczanie najlepszych w swojej klasie usług, aby wspierać naszych klientów poprzez kompleksowy pakiet rozwiązań biznesowych, które mogą poprawić ich życie zawodowe i wydajność”.

Mail Boxes Etc. otwiera 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych we Włoszech.

 

Mail Boxes Etc. rozszerza swoją sieć, otwierając 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych we Włoszech.

Mediolan, Włochy (10 października 2023 r.): Mail Boxes Etc. Włochy – część grupy MBE Worldwide S.p.A. od 2009 roku – z dumą świętuje otwarcie swojego 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych w roku jubileuszu 30-lecia. Od otwarcia pierwszego Centrum Mail Boxes Etc. w Mediolanie w 1993 roku, MBE Włochy osiągnęło znaczący wzrost, osiągając kamień milowy w postaci 600 Centrów Rozwiązań Biznesowych. W międzyczasie Grupa MBE przekształciła się w globalną platformę handlową, łącząc jedną z wiodących platform e-commerce z siecią ponad 3 150 fizycznych centrów rozwiązań biznesowych w 52 krajach.

MBE Worldwide („MBE”) jest wiodącą platformą handlową zapewniającą rozwiązania w zakresie e-commerce, realizacji zamówień, wysyłki i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W 2022 r. MBE obsługiwało ponad 1 mln klientów biznesowych na całym świecie, generując 1,3 mld euro (1,4 mld USD) przychodów brutto w całym systemie za pośrednictwem ponad 3 150 centrów rozwiązań biznesowych w 52 krajach oraz 22 mld euro (23 mld USD) wartości towarów brutto w obrocie za pośrednictwem rozwiązań e-commerce PrestaShop.

MBE Włochy zostało założone przez Graziano Fiorelli i jego syna, Paolo Fiorelli, którzy rozwinęli koncepcję MBE ze Stanów Zjednoczonych, aby rozszerzyć działalność na cały kraj. Włochy były pionierem sieci MBE w Europie, otwierając swoje pierwsze Centrum Mail Boxes Etc.  w Mediolanie w kwietniu 1993 roku. Teraz, 30 lat później, świętujemy ten historyczny krok, otwierając 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych we Włoszech, zlokalizowane w Galliate, w prowincji Novara.

„Jesteśmy dumni z tego wyjątkowego osiągnięcia. Otwarcie 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych podkreśla rosnącą obecność Mail Boxes Etc. w całym kraju, co przybliża nas do klientów z sektora MŚP i klientów indywidualnych” – mówi Giuseppe Filosa, Country Manager MBE we Włoszech. ” To dla nas nie tylko cel podróży, ale także dodatkowy bodziec do przyszłego wzrostu. Będziemy nadal wspierać przedsiębiorców, pomagając im realizować ich aspiracje za pośrednictwem naszej silnej i ugruntowanej organizacji”.

Otwarcie 600 Centrum Rozwiązań Biznesowych we Włoszech podkreśla ciągły wzrost marki i sukces ambitnego planu rozwoju zapoczątkowanego w 1993 roku. Celem tego planu było zapewnienie obecności w całym kraju, a dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, partnerów i przedsiębiorców, przybliżenie sieci MBE dla jej klientów.

MBE Worldwide wprowadza MBE Fulfillment

 

MBE Worldwide wprowadza MBE Fulfillment, pakiet zaawansowanych rozwiązań do zarządzania magazynem, od realizacji zamówień po operacje wysyłkowe

MBE Worldwide („MBE”) z radością pragnie potwierdzić swoje zaangażowanie w dostarczanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań do zarządzania logistyką, zarówno na rynku e-commerce, jak i B2B. Podążając tą ścieżką innowacji, MBE ulepszyło i wzbogaciło swoje rozwiązania logistyczne oraz opracowało MBE Fulfillment, aby oferować klientom coraz bardziej kompleksowe, zintegrowane i dostosowane do ich potrzeb usługi.

MBE Worldwide („MBE”) jest wiodącą platformą handlową oferującą rozwiązania w zakresie e-commerce, realizacji zamówień, wysyłki i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów. W 2022 r. MBE obsługiwało ponad 1 mln klientów biznesowych na całym świecie, generując 1,3 mld euro (1,4 mld USD) przychodów brutto w całym systemie za pośrednictwem ponad 3 150 centrów rozwiązań biznesowych w 52 krajach oraz 22 mld euro (23 mld USD) wartości towarów brutto w obrocie za pośrednictwem rozwiązań e-commerce PrestaShop.

MBE Fulfillment to pakiet zintegrowanych usług o wartości dodanej, od zarządzania stanami magazynowymi po realizację zamówień i obsługę wysyłek. Wybierając to rozwiązanie, sprzedawcy mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, bez kłopotów związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem zamówieniami, z gwarancją profesjonalnej usługi dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

MBE Fulfillment stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą sprzedawać online, nawet w fazie rozruchu, ze względu na swoją elastyczność i wysoce konfigurowalne funkcje. Dzięki MBE Fulfillment właściciele firm e-commerce mogą powierzyć swoją logistykę – od zarządzania i przetwarzania zamówień po operacje magazynowania i wysyłki – ekspertom z Mail Boxes Etc., pozwalając im skupić swoje zasoby i czas na innych potrzebach biznesowych. Jest to kompleksowa usługa, która usprawnia cały łańcuch dostaw, uwalniając sprzedawców detalicznych od ciężaru operacji logistycznych.

Wtyczka MBE eShip może zostać podłączona do wielu kanałów sprzedaży w tym samym czasie, dzięki najnowszej wersji rynkowej już dostępnej dla PrestaShop i wkrótce dla sprzedawców WooCommerce i Shopify.

Zaprojektowana, aby zwiększyć satysfakcję klienta e-commerce poprzez zapewnienie bardziej płynnego procesu zakupu, MBE eShip automatycznie generuje dokumentację wysyłki, etykietę i kod śledzenia. Zarówno wtyczka MBE eShip jak i strona MBE eShip ułatwiają i przyspieszają procesy logistyczne i wysyłkowe.

„E-commerce to niezmiernie istotna branża podlegająca ciągłej ewolucji i nieustannemu wzrostowi. Jesteśmy zaangażowani w rozwój innowacyjnych produktów cyfrowych i dalsze ulepszanie naszych rozwiązań biznesowych, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów” – skomentowała Valeria Mennella, Dyrektor ds. Marketingu, MBE Worldwide. „MBE eShip ma na celu zwiększenie konkurencyjności handlowców w przestrzeni e-commerce poprzez dostarczenie im dostosowanej do potrzeb usługi, która pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować procesy logistyki, wysyłki i zarządzania zamówieniami”.

Technologia jest jedną z zaawansowanych funkcji MBE Fulfillment: dzięki MBE LAB+, systemowi zarządzania magazynem, sprzedawcy mogą mieć pełną widoczność swoich stanów magazynowych i korzystać z płynnego importu zamówień e-commerce oraz wydajnych operacji logistycznych i działań związanych z magazynowaniem.

„W miarę jak małe i średnie firmy dostosowują się do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów, mogą pojawić się wyzwania związane z koniecznością przenoszenia dużej ilości dodatkowych towarów lub integracji systemów zarządzania magazynem” – skomentowała Valeria Mennella, Chief Marketing Officer, MBE Worldwide. „MBE Fulfillment zdejmuje z detalistów ból głowy związany z logistyką, oferując gwarancję profesjonalnej i dostosowanej do potrzeb usługi za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego”.

MBE Worldwide uruchamia MBE eShip WEB platformę internetową do zarządzania wysyłkami i realizacją zamówień dla e-commerce

 

MBE Worldwide uruchamia MBE eShip WEB platformę internetową do zarządzania wysyłkami i realizacją zamówień dla e-commerce

MBE Worldwide („MBE”) z dumą ogłasza uruchomienie MBE eShip WEB, platformy online do wysyłki i realizacji zamówień, umożliwiającej płynne i bezproblemowe zarządzanie zamówieniami dla sprzedawców internetowych. Dzięki integracji z wieloma kanałami sprzedaży e-commerce zapewnianymi przez MBE eShip, MBE ponownie potwierdza swoje zaangażowanie w dostarczanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań cyfrowych, zarówno na rynku e-commerce, jak i B2B. 

 

MBE Worldwide („MBE”), dostarczająca rozwiązania dla  e-commerce, w zakresie realizacji zamówień, wysyłki i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów, z dumą ogłasza uruchomienie MBE eShip WEB, platformy internetowej umożliwiającej sprzedawcom internetowym pełne wykorzystanie MBE do realizacji zamówień i zwrotów generowanych przez sklep internetowy i kanały marketplace’u.

 

MBE eShip WEB dzięki swojej elastyczności i wysoce konfigurowalnym funkcjom jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową. Za pomocą MBE eShip WEB właściciele firm z branży e-commerce mogą powierzyć cały proces – od zarządzania zamówieniami do realizacji wysyłki produktów – ekspertom z Mail Boxes Etc., uwalniając w ten sposób zasoby i czas, które można poświęcić na inne potrzeby biznesowe.

 

„MBE eShip WEB został zaprojektowany dla tych firm z branży e-commerce, które chcą rozwijać się online – poprzez swój sklep internetowy lub poprzez marketplace’y – docierając w ten sposób do większej liczby klientów” komentuje Valeria Mennella, Dyrektor Marketingu, MBE Worldwide. „Klienci końcowi powinni otrzymywać ten sam poziom usług bez względu na to, gdzie dokonują zakupów. Dzięki MBE eShip WEB, sprzedawcy internetowi mogą oferować swoim klientom najlepsze w swojej klasie opcje wysyłki, wykorzystując zintegrowany proces, ponieważ podstawowe funkcje wysyłki i realizacji – takie jak zarządzanie stanami magazynowymi, zamówieniami i zwrotami – są połączone!”. 

 

Obsługa naszych klientów na najwyższym poziomie i zapewnienie im wysokiego standardu usług były priorytetami MBE podczas całego procesu rozwoju tego cyfrowego produktu. Kluczem do tego było rozwiązanie techniczne, które pozwoliło zapewnić profesjonalizm i skuteczność wyróżniając w ten sposób całą ofertę MBE. Aby to osiągnąć, MBE postawiło na oprogramowanie do zarządzania zamówieniami dostarczone przez firmę Qapla„.

 

„Na przestrzeni ostatnich kilku lat standardy konsumentów mocno się podniosły. Klienci oczekują usług wysokiej jakości, które odzwierciedlają ich życzenia i są zgodne z ich oczekiwaniami, a przede wszystkim chcą mieć pewność co do sprawnej wysyłki i obsługi klienta. Właśnie dlatego zapewnienie najlepszych doświadczeń związanych z dostawą jest kluczowe w rozwijaniu i utrzymywaniu klientów” komentuje Roberto Fumarola, CEO i założyciel, Qapla. „MBE i Qapla uzupełniają się wzajemnie, dostarczając kompleksowe rozwiązania cyfrowe dla firm e-commerce. Dlatego byliśmy szczerze zainspirowani i zmotywowani tą współpracą”.

 

Aby zapewnić jeszcze bardziej skuteczne rozwiązanie, MBE eShip WEB automatyzuje wysyłkę e-commerce, generując dokumenty wysyłkowe, etykietę i kod śledzenia. Możliwe jest połączenie z ponad 25 platformami e-commerce, w tym PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Amazon i eBay.

 

Stworzony w celu zwiększenia zadowolenia klientów firm z branży e-commerce pakiet rozwiązań cyfrowych – MBE eShip WEB i MBE eShip PLUG-IN – ułatwia i usprawnia procesy wysyłki i realizacji zamówień.

 

 

 

O MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. („MBE”), prywatna firma z siedzibą we Włoszech, jest dostawcą usług Global Commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych dzięki platformie zapewniającej rozwiązania w zakresie e-commerce, realizacji zamówień, wysyłki, marketingu i druku poprzez działalność wielu marek: PrestaShop, Mail Boxes Etc. (z wyjątkiem USA i Kanady), PostNet, PACK & SEND, Spedingo.com, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity i World Options. Połączenie fizycznej platformy – liczącej obecnie ponad 3,100 Centrów Obsługi w 52 krajach z ponad 12,500 pracownikami – z platformą e-commerce PrestaShop pozwoliło na obsługę ponad 1 mln klientów biznesowych w roku finansowym 2021, generując 1,07 mld euro (1,26 mld dolarów) sprzedaży w całym systemie i 24 mld euro (28,5 mld dolarów) wartości brutto towarów w handlu elektronicznym.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych MBE Worldwide Group pod adresami: www.mbecorporate.comwww.prestashop.com/enwww.mbeglobal.comwww.postnet.comwww.packsend.com.auwww.spedingo.com/en  – www.alphagraphics.comwww.multicopy.nlwww.printspeak.comwww.mbe.itww.mbe.eswww.mbe.dewww.mbefrance.frwww.mbe.plwww.mbe.co.ukwww.gelproximity.com/enwww.worldoptions.com

 

O Qapla’

 

Qapla’ to oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie przesyłkami e-commerce i uwalnia potencjał marketingowy komunikacji związanej z dostawą. Oferuje kompleksową platformę, która obejmuje takie funkcje jak tworzenie i drukowanie etykiet, śledzenie +170 przewoźników, dostosowywanie wiadomości e-mail i SMS dotyczących dostawy. Obsługuje wszystkie główne systemy CMS i platformy. Twoi klienci otrzymują dokładne i automatyczne informacje o śledzeniu, wraz z ofertami, banerami, sugerowanymi produktami itp. Jeśli zarządzasz e-commerce. Qapla” to narzędzie dla Ciebie, aby kontrolować wszystkie swoje przesyłki na kompleksowym pulpicie nawigacyjnym, z każdego CMS, marketplace i strony internetowej oraz z każdym przewoźnikiem, z którym posiadasz umowę (krajową lub międzynarodową). Informacje o śledzeniu przesyłek w czasie rzeczywistym będą pewne i przekazane na czas, najszybciej jak to możliwe!

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Qapla https://www.qapla.it/en/ oraz kontaktując się z nami pod adresem contacts@qapla.it

MBE Worldwide wprowadza na rynek MBE eShip

MBE Worldwide wprowadza na rynek MBE eShip, pakiet cyfrowych rozwiązań dla logistyki e-commerce

Mediolan, Włochy, (22 listopada, 2022): MBE Worldwide („MBE”) ma zaszczyt potwierdzić swoje zaangażowanie w świadczenie najlepszych w swojej klasie cyfrowych rozwiązań, zarówno na rynku e-commerce, jak i B2B. Podążając dalej tą drogą innowacji, MBE wykorzystało istniejącą wtyczkę MBE e-LINK, która automatyzuje logistykę i przesyłki e-commerce, i opracowało MBE eShip. MBE eShip to nie tylko nowa nazwa i logo, ale zupełnie nowe doświadczenie użytkownika, w tym nowa funkcjonalność i zwiększona wydajność – „łatwo dostępny” pakiet rozwiązań dla firm e-commerce.

MBE Worldwide („MBE”) jest wiodącą platformą wspomagającą działalność handlową, dostarczającą rozwiązania z zakresu e-commerce, realizowania zamówień, wysyłki i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. W 2021 roku MBE obsłużyło ponad 1 mln klientów biznesowych na całym świecie, generując 1,07 mld euro (1,26 mld dolarów) sprzedaży w skali całego systemu, za pośrednictwem ponad 3 100 centrów obsługi w 52 krajach, oraz 24 mld euro (28,5 mld dolarów) wartości brutto towarów sprzedawanych za pośrednictwem rozwiązań e-commerce PrestaShop.

MBE eShip, opracowany zarówno jako zintegrowana wersja wtyczki, jak i przyszła platforma internetowa, umożliwia sprzedawcom internetowym automatyzację zamówień i zarządzania zwrotami poprzez podłączenie ich sklepu internetowego e-commerce do systemów MBE, pozwalając MBE zająć się wszystkimi operacjami logistycznymi, za kulisami.

MBE eShip stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą sprzedawać online, nawet w początkowej fazie, ze względu na swoją wszechstronność i wysoce konfigurowalne funkcje. Umożliwia rozszerzenie funkcji sklepu internetowego i tworzenie różnych opcji wysyłki dla klientów. Dzięki MBE eShip właściciele firm z branży e-commerce mogą powierzyć swoją logistykę – od zarządzania zamówieniami po operacje wysyłki produktów – ekspertom z Mail Boxes Etc., dzięki czemu mogą poświęcić swoje zasoby i czas na inne biznesowe zadania.

Wtyczka MBE eShip może zostać podłączona do wielu kanałów sprzedaży w tym samym czasie, dzięki najnowszej wersji rynkowej już dostępnej dla PrestaShop i wkrótce dla sprzedawców WooCommerce i Shopify.

Zaprojektowana, aby zwiększyć satysfakcję klienta e-commerce poprzez zapewnienie bardziej płynnego procesu zakupu, MBE eShip automatycznie generuje dokumentację wysyłki, etykietę i kod śledzenia. Zarówno wtyczka MBE eShip jak i strona MBE eShip ułatwiają i przyspieszają procesy logistyczne i wysyłkowe.

„E-commerce to niezmiernie istotna branża podlegająca ciągłej ewolucji i nieustannemu wzrostowi. Jesteśmy zaangażowani w rozwój innowacyjnych produktów cyfrowych i dalsze ulepszanie naszych rozwiązań biznesowych, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów” – skomentowała Valeria Mennella, Dyrektor ds. Marketingu, MBE Worldwide. „MBE eShip ma na celu zwiększenie konkurencyjności handlowców w przestrzeni e-commerce poprzez dostarczenie im dostosowanej do potrzeb usługi, która pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować procesy logistyki, wysyłki i zarządzania zamówieniami”.

O firmie MBE Worldwide
MBE Worldwide S.p.A. („MBE”), to prywatna firma z siedzibą we Włoszech, będąca dostawcą usług Global Commerce dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych dzięki platformie zapewniającej rozwiązania w zakresie e-commerce, wysyłki, marketingu i druku poprzez operacje obejmujące wiele marek: PrestaShop, Mail Boxes Etc. (z wyjątkiem USA i Kanady), PostNet, PACK & SEND, Spedingo.com, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity i World Options. Połączenie fizycznej struktury firmy – która obecnie liczy ponad 3 100 Centrów Obsługi w 52 krajach i ponad 12 500 pracowników – z platformą handlu elektronicznego PrestaShop pozwoliło obsłużyć ponad milion klientów biznesowych w roku obrotowym 2021, generując 1,07 mld euro (1,26 mld dolarów) sprzedaży w ramach całego systemu oraz 1,5 mld euro (1,5 mld dolarów). sprzedaż w całym systemie i 24 mld euro (28,5 mld dolarów) wartości towarów brutto w e-commerce.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Grupy MBE Worldwide pod adresem: – www.prestashop.com/en – www.mbeglobal.com – www.postnet.com – www.packsend.com.au – www.spedingo.com/en – www.alphagraphics.com – www.multicopy.nl – www.printspeak.com – www.mbe.it – ww.mbe.es – www.mbe.de – www.mbefrance.fr – www.mbe.pl – www.mbe.pt – www.mbe.co.uk – www.gelproximity.com/en – www.worldoptions.com

MBE Worldwide przejmuje większościowy pakiet udziałów w GEL Proximity

MBE Worldwide przejmuje GEL Proximity, aby zwiększyć znaczenie w branży logistycznej w zakresie dystrybucji ostatniej mili.

GEL Proximity to włoska platforma technologiczna wyspecjalizowana w obsłudze klientów końcowych. Firma posiada kilkadziesiąt tysięcy punktów odbioru, umożliwiając konsumentom szeroki wybór miejsca, w którym odbiorą lub nadadzą paczkę.

 

GEL Proximity powstała w roku 2020, jako spółka kapitałowa typu spin-off Politechniki w Mediolanie, jako projekt naukowy mający na celu poprawę zrównoważonego rozwoju branży e-commerce.
Logistyka miejska ma duży wpływ na środowisko, ale wykorzystując nowoczesne technologie do poprawy systemu odbioru i nadawania paczek można znacznie obniżyć emisję dwutlenku węgla. Stworzenie innowacyjnego zintegrowanego systemu usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej mili, miało także na celu poprawę efektywności ekonomicznej sklepów internetowych oraz ich wpływu na społeczeństwo.

Przejęcie jest elementem strategii rozwoju MBE Worldwide. Rozbudowa platformy oraz technologii GEL Proximity wzmocni pozycję MBE, jako globalnej platformy handlowej i logistycznej dla firm. Siedziba główna GEL Proximity oraz jej zespół pozostaną w Mediolanie. Firmą będzie zarządzał jej CEO
i współzałożyciel Lorenzo Maggioni. Przejęcie GEL Proximity przez MBE Worldwide stanowi kamień milowy w historii obydwu firm.
Kierownictwo MBE jest przekonane, że właśnie otworzył się nowy rozdział w ich wspólnej przygodzie z przedsiębiorczością.

Jak wybrać najlepszą dla siebie franczyzę?

 

Wybór franczyzy odpowiedniej dla Ciebie to kwestia kluczowa, która może zadecydować o sukcesie całego przedsięwzięcia. Warto więc podejść do niej poważnie, rozważając wszystkie istotne kwestie, jak warunki współpracy z franczyzodawcą czy własne umiejętności i predyspozycje.

Wybór franczyzy a Twoje zainteresowania i doświadczenie

Rozważając różne franczyzy dostępne na rynku zastnaów się przede wszystkim jaka branża Cię interesuje. Dobrze jest zajmować się czymś, w czym masz już doświadczenie albo przynajmniej się orientujesz. Know-how i sieć kontaktów, które udało Ci się  zdobyć w dotychczasowej pracy, mogą się przecież okazać bezcenne w nowym biznesie.  Ale najważniejsze, by znaleźć branżę, z którą zechcesz się związać na dłużej. Jeśli nie masz najmniejszej ochoty zajmować się gastronomią, to chyba nie ma sensu rozważać tego typu franczyzy, prawda? W końcu jest wiele innych możliwości.

Sprawdź również nasz zestaw pytań do samooceny, który pomoże Ci podjąć odpowiednią decyzję.

Portale franczyzowe pomagają w wyborze

Dobre rozwiązanie mogą podsunąć czasopisma (np. „Własny Biznes Franchising”) oraz portale internetowe – te stworzone specjalnie po to, by prezentować pomysły na biznes  i aktualności na temat różnych systemów franczyzowych. Oczywiście każdy chce się tam pokazać z jak najlepszej strony, więc należy podchodzić krytycznie do udostępnianych tam  informacji. Mimo to, właśnie te media są świetnym źródłem wiedzy, bo gromadzą w jednym miejscu szereg praktycznych informacji skierowanych do potencjalnych franczyzobiorców (jak przewidywana suma inwestycji, podstawowe wymagania sieci, plan szkoleń czy rodzaj  wsparcia oferowanego przez franczyzodawcę). Rekomendujemy następujące strony:

 

Wybierz się na targi, by… wybrać franczyzę

Zdecydowanie polecamy wybrać się również na Targi Franczyza, gdzie co roku (w październiku) prezentuje się kilkaset firm. Można bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami franczyzodawców, a podczas pokazów i prezentacji dowiedzieć się więcej o poszczególnych konceptach. Zarejestruj się na Targi Franczyza przez naszą stronę, a otrzymasz darmową wejściówkę, uprawniającą Cię do udziału w targach jako gość MBE!

Sprawdź co w sieci franczyzowej piszczy

Jeśli wiesz już, z jaką branżą chcesz związać swoją przyszłość, to poświęć więcej czasu na obserwowanie głównych graczy na tym rynku. Wejdź w rolę ich klienta – skorzystaj z oferowanych usług i zastanów się, czy masz ochotę skorzystać z nich jeszcze raz. Czy jakość jest odpowiednia do ceny? Czy zadowalają Cię standardy panujące w sieci? Nie są to oczywiście jedyne czynniki decydujące o sukcesie franczyzobiorcy, ale naprawdę trudno  zawojować rynek z kiepskimi produktami czy nieprofesjonalną obsługą.

Jeśli sytuacja temu sprzyja, można porozmawiać otwarcie z pracownikiem lub właścicielem danego punktu. Kiedy powiesz, że interesuje Cię franczyza w tej sieci, masz szansę uzyskać cenne wiadomości i opinie. Ale w takiej sytuacji niezbędna jest duża doza wyczucia – przecież nie ma sensu być nachalnym ani przeszkadzać komuś w pracy.

Oczywiście wizyta w punktach franczyzowych to za mało. Musisz też poświęcić trochę  czasu, by sprawdzić w Internecie artykuły na temat Twoich potencjalnych partnerów. Warto skorzystać z pracy dziennikarzy, żeby dowiedzieć się, jakie dana firma notuje wyniki w ostatnich latach, czy planuje ekspansję, jak jest oceniana przez analityków itd. Ale pamiętaj, by szukać najbardziej wiarygodnych źródeł, jak główne  dzienniki w kraju czy magazyny skierowane specjalnie do przedsiębiorców – choćby  „Puls Biznesu” czy „Forbes”. Nie zawierzaj hejtowi i nieuargumentowanym opiniom.
Możesz sprawdzić oceny, jakie wystawiają internauci na Facebooku czy innych portalach, ale pamiętaj, że przysłowiowa liczba gwiazdek oddaje tylko skrawek rzeczywistości. Jak  wiadomo, niezadowolony klient bardzo często jest skłonny wystawić ocenę w Internecie, podczas gdy wielu zadowolonych zachowa opinię dla siebie.

Jak rozpoznać solidnego franczyzodawcę?

Zastanówmy się jeszcze na jakie inne informacje o franczyzodawcy trzeba zwrócić uwagę, kiedy oceniamy jego wady i zalety wybierając franczyzę. Warto sobie zadać następujące pytania:

 1. Czy sieć ma rozpoznawalną markę w Polsce i za granicą?
 2. Czy cieszy się pozytywnym wizerunkiem?
 3. Czy sieć wyznacza standardy w swojej branży, czy jest traktowana przez klientów i konkurencję jako pozytywny punkt odniesienia?
 4. Czy należy do Polskiej Organizacji Franczyzodawców (zrzeszającej firmy dotrzymujące najwyższych standardów)?
 5. Czy sieć wyróżnia się na rynku? Czy proponuje coś, czego brakuje konkurencji?
 6. Na ile oferowane produkty i usługi są niezbędne, a na ile można na nich oszczędzać?  Innymi słowy – czy w okresie gorszej koniunktury klienci mogą przestać odwiedzać daną sieć?
 7. Czy w ofercie sieci znajdują się produkty i usługi wysokomarżowe, które generują duże zyski?
 8. Czy sieć oferuje dostatecznie szeroki wachlarz produktów i usług, by osiągnąć stabilne zyski? (Wyobraźmy sobie, że ktoś oferuje tylko i wyłącznie frytki – czy ma większe  szanse powodzenia niż firma, która proponuje frytki z różnymi dodatkami i napoje?)
 9. Czy sieć kieruje swoje usługi do wystarczająco szerokiej grupy klientów, by mogła się bezpiecznie rozwijać? (Wyobraźmy sobie, że sklep z biżuterią oferuje tylko najbardziej ekskluzywne produkty – czy nie napotka bariery w rozwoju, licząc wyłącznie  na najzamożniejszych klientów?)
 10. Czy sieć działa dłużej niż 10 lat?
 11. Czy ma więcej niż 10 punktów w Polsce?
 12. Czy ma powyżej 100 punktów na świecie? Czy przekroczyła barierę 1000 punktów?
 13. Czy sieć dysponuje solidną podstawą kapitałową?
 14. Czy ma dużą siłę przetargową? Czy ma wynegocjowane korzystne umowy ramowe z dostawcami i podwykonawcami?
 15. Czy sieć oferuje franczyzobiorcom rozbudowany cykl szkoleń? Czy trwają one więcej niż tydzień?
 16. Czy franczyzodawca prowadzi szkolenia również po otwarciu punktu, dając okazję do aktualizacji i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności?
 17. Czy poza szkoleniami dla właścicieli punktów są też szkolenia dla pozostałych pracowników?

 

Pozytywna odpowiedź na każde z tych pytań jest dobrym prognostykiem – świadczy o tym, że sieć ma solidne podstawy, jest poprawnie zarządza na, a jej koncept biznesowy się sprawdza. Oczywiście sukces można odnieść również w sieci, która działa od niedawna i ma niewiele punktów. Taki partner jest jednak  niewiadomą, więc z tym większą uwagą trzeba się przyjrzeć jakości konceptu i planom sieci. Jeśli oferowane produkty czy usługi wpasowują się w niszę na rynku i wyprzedzają konkurencję, to istnieją szanse powodzenia. Wtedy jednak wiele zależy od szczęścia czy takich czynników jak jakość zarządzania siecią i trudno przewidzieć, jak sytuacja się rozwinie.

Porozmawiajmy o franczyzie

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym jak działa sieć franczyzowa MBE, jakie są wymagania i zasady współpracy?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia – możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

Kim jest franczyzobiorca?

 

Popularność franczyzy rośnie. Już nawet w mniejszych miastach trudno jest przejechać kilka ulic, by nie minąć jednego lub dwóch punktów franczyzowych. Nic dziwnego – bez względu na wybrany model franczyzy, rozpoczęcie takiej działalności jest dużo prostsze niż budowanie firmy od zera, daje także natychmiastową rozpoznawalność. Jaka jest rola franczyzobiorcy w takim przedsięwzięciu? Jakie są jego korzyści, ograniczenia, prawa i obowiązki?

Zapraszamy do lektury!

 

Kim jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca to właściciel biznesu, który prowadzi go w oparciu o jeden z modeli franczyzowych.
Franczyzobiorca nabywa prawo do korzystania ze znaków towarowych istniejącej firmy, powiązanych marek i innej zastrzeżonej wiedzy, aby wprowadzać na rynek i sprzedawać tę samą markę oraz przestrzegać tych samych standardów, co franczyzodwca. Franczyzobiorcy stają się właścicielami i niezależnymi operatorami punktów sprzedaży detalicznej, zwanych franczyzami, działając na podstawie umowy franczyzowej.

A co z franczyzodawcą?

Kiedy firma chce zdobyć większy udział w rynku lub zwiększyć swoją obecność w kraju czy za granicą, jednym z rozwiązań może być stworzenie franczyzy dla swojego produktu i marki. Franczyzodawca to zatem istniejąca firma, która sprzedaje prawo do korzystania ze swojej nazwy i pomysłu. Franczyzobiorca to osoba fizyczna, która wkupuje się do oryginalnej firmy poprzez zakup prawa do sprzedaży towarów lub usług franczyzodawcy w ramach istniejącego modelu biznesowego i znaku towarowego.

Czy warto zostać franczyzobiorcą?

Prowadzenie działalności franczyzowej może być idealnym przedsięwzięciem dla przedsiębiorców z niewielkim doświadczeniem, ponieważ:

 • koszty otwarcia franczyzy są niskie w porównaniu z założeniem firmy od podstaw, więc franczyzobiorcy potrzebują bardzo niewiele kapitału na start,
 • franczyzobiorcy otrzymują dużą pomoc, ponieważ franczyzodawcy nadzorują i wspierają franczyzobiorców w przygotowaniu i prowadzeniu działalnośc (sprawdź, co oferuje franczyza Mail Boxes Etc.)

 

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia czy działalności, przed podjęciem decyzji należy rozważyć sytuację rynkową, wymagany nakład czasu i inwestycję, a także własne możliwości i cele. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw pytań, który pomoże Ci realnie i obiektywnie odpowiedzieć na pytanie czy franczyza jest modelem biznesowym dla Ciebie.

Relacje między franczyzobiorcą a franczyzodawcą

Relacja między franczyzobiorcą a franczyzodawcą jest z natury rzeczy biznesową relacją partnerską.

Franczyzodawca zapewnia ciągłe wskazówki i wsparcie w zakresie ogólnych strategii biznesowych, takich jak przygotowanie placówki, promocja produktów, zaopatrywanie się w towary i usługi itd. Fanczyzodawca przydziela franczyzobiorcy lokalizację z wyznaczonym obszarem wyłączności, w której nie działają obecnie inne franczyzy w ramach tego samego biznesu. W zamian za rolę doradczą franczyzodawcy, korzystanie z własności intelektualnej i doświadczenie franczyzobiorca zazwyczaj płaci franczyzodawcy opłatę początkową oraz stały procent od przychodów.

Przeczytaj również: Jak wybrać najlepszego dla siebie franczyzodawcę? – 17 kluczowych kwestii, które musisz rozważyć.

Obowiązki franczyzobiorcy

Franczyzobiorca musi postępować zgodnie ze sprawdzonym modelem biznesowym, który już funkcjonuje, zapewniając tym samym spójny wizerunek we wszystkich firmach pod tą samą marką. Franczyzobiorca jest odpowiedzialny za rozwój franczyzy za pomocą działań handlowych i reklamy lokalnej, jednak wszystkie kampanie marketingowe muszą być zgodne z zasadami i zatwierdzone przez franczyzodawcę. Jako managera franczyzy, od franczyzobiorcy oczekuje się ochrony marki franczyzodawcy poprzez oferowanie tylko zatwierdzonych produktów i usług.

Podsumowanie

 • Franczyzobiorca to właściciel firmy, który prowadzi franczyzę.
 • Franczyzobiorca uiszcza opłatę na rzecz franczyzodawcy za prawo do korzystania z już osiągniętego sukcesu, znaków towarowych i zastrzeżonej wiedzy firmy.
 • Franczyzobiorca otrzymuje stałe wskazówki i wsparcie od franczyzodawcy.
 • Franczyzobiorca wprowadza na rynek i sprzedaje tę samą markę oraz przestrzega tych samych standardów, co pierwotna firma – franczyzodawca.

 

Porozmawiajmy o franczyzie

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym jak działa sieć franczyzowa, jakie są wymagania i zasady współpracy?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia – możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

 

Przeczytaj również:

 

 

Czy franczyza to inwestycja dla Ciebie?

 

Zanim podejmiesz decyzję o rozpoczęciu tego rodzaju działalności, jaką jest franczyza, musisz się zastanowić nad kwestiami związanymi z inwestycją, potrzebnymi umiejętnościami i własnymi celami. Przygotowaliśmy zestaw pytań, które Ci w tym pomogą.

Odpowiadając bądź całkowicie szczery – chodzi o nowy, poważny krok w Twoim życiu. Nie ma sensu mydlić sobie oczu, musisz realnie ocenić możliwości.

 

 

Odpowiadając sobie na te pytania, lepiej oceniasz swoją gotowość na wyzwania związane z własnym biznesem w ramach franczyzy i Twoją rolą jako franczyzobiorcy. Poza tym, rozważając wypunktowane tu kwestie, dookreślasz własne oczekiwania. W ten sposób łatwiej Ci będzie przejść do następnego etapu – wyboru franczyzodawcy, który pozwoli Ci zrealizować aspiracje.

Zaczynamy!

Franczyza – inwestycja

 • Jakimi środkami do zainwestowania dysponujesz?
 • Na jakie straty finansowe możesz sobie pozwolić w przypadku niepowodzenia?
 • Zamierzasz wejść we franczyzę samodzielnie czy z partnerką lub partnerem?
 • Czy potrzebujesz dofinansowania? Czy wiesz, jak je zdobyć?
 • Czy masz zdolność kredytową?
 • Czy posiadasz oszczędności bądź dodatkowe źródło dochodu, które umożliwi Ci płynność finansową w pierwszych etapach rozwijania biznesu?

 

Twoje umiejętności

 • Czy dana franczyza wymaga od Ciebie doświadczenia, specjalnego szkolenia lub nauki?
 • Jakie umiejętności, które już posiadasz, możesz wykorzystać?
 • Czy masz doświadczenie jako przedsiębiorca lub menedżer?

 

Twoje cele

 • Czy interesuje Cię rozwój w konkretnej dziedzinie?
 • Czy zaakceptujesz niezbyt wysokie zarobki w pierwszym okresie działalności?
 • Czy bardziej interesuje Cię sprzedaż produktów czy dostarczanie usług?
 • Jak wiele czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę? Czy w razie potrzeby będziesz w stanie zostać w pracy dłużej niż 8 godzin? Czy możesz pracować w weekendy?
 • Zamierzasz zarządzać biznesem samodzielnie czy planujesz zatrudnić menedżera?
 • Traktujesz franczyzę jako główne źródło swoich dochodów czy dodatkową korzyść finansową?
 • Jak szybko się nudzisz? Czy Twoje zaangażowanie utrzyma się w dłuższej perspektywie?
 • Czy chcesz posiadać kilka punktów w tej samej sieci?

 

Sprawdź także jak wybrać najlepszą franczyzę dla siebie17 kluczowych kwestii, które musisz rozważyć, dokonując wyboru franczyzodawcy.

Porozmawiajmy o franczyzie

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym jak działa sieć franczyzowa, jakie są wymagania i zasady współpracy?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia – możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

 

Franczyza – co to tak naprawdę znaczy?

 

O tym, że franczyza to dobrze przemyślany model biznesowy, przekonuje nas przykład firm o marce rozpoznawalnej na wszystkich kontynentach, jak choćby Carrefour Express czy McDonald’s. Ale franczyza nie jest zarezerwowana tylko dla globalnych graczy – znamy przykłady lokalnych sieci, które osiągnęły sukces na swoją skalę, przynosząc wysokie zyski właścicielom poszczególnych punktów.

Ten pomysł na biznes oparty jest na rozsądnym, użytecznym kompromisie i dlatego tak dobrze się sprawdza.

 

Wszędzie wokół obserwujemy udane przedsięwzięcia franczyzowe – miejsca, gdzie od lat utrzymuje się zadowalający ruch, a inwestycje są trwale rentowne. Są to firmy, którym klienci ufają, wiedząc, że jakość produktów i usług jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Z perspektywy przedsiębiorcy atrakcyjność franczyzy przejawia się przede wszystkim w łatwości, z jaką można dołączyć do sieci, by stać się swoim własnym szefem. To kusząca perspektywa szczególnie dziś, gdy absolwenci szkół wyższych masowo decydują się na pracę w korporacjach, a już po paru latach są zdeterminowani, by ją zakończyć (według Biura Statystyki Pracy mediana czasu pracy u jednego pracodawcy wynosi 4,4). Czy zatem zainteresowanie takim modelem jak franczyza może jeszcze dziwić?

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie informacje dotyczące najbardziej popularnych modeli franczyzowych.

 

Co kryje się pod słowem franczyza

Franczyzą nazywamy rodzaj umowy lub licencji pomiędzy dwiema niezależnymi stronami, która reguluje szereg praw i obowiązków między nimi. Zawarcie takiej umowy nadaje franczyzobiorcom prawo do obrotu produktem lub usługą za pomocą nazwy lub znaku handlowego franczyzodawcy oraz przy użyciu jego metod operacyjnych. W ramach współpracy sieć zapewnia franczyzobiorcom swoje wsparcie. Franczyzodawca zarabia na opłatach, jakie pobiera za udzielenie prawa do korzystania ze znanej marki, sprawdzonego konceptu i całego know-how. Franczyzobiorca przekazuje zatem sieci opłatę za licencję franczyzową, a także comiesięczną opłatę royalty.

 

Typy systemów franczyzowych

Różne koncepty franczyzowe można podzielić na: franczyzę dystrybucyjną (handlową) oraz franczyzę usługową.

Franczyza dystrybucyjna

Franczyzobiorcy dystrybucyjni sprzedają produkty franczyzodawcy i współpracują z nim w relacji dostawca-sprzedawca. W ramach tego rodzaju franczyzy otrzymujemy licencję oraz znak handlowy. Nie możemy jednak liczyć na podręcznik operacyjny ani rozbudowane wsparcie w zakresie know-how, które pomogłoby nam w rozwijaniu działalności. Taki rodzaj franczyzy najczęściej sprawdza się w przypadku sprzedaży napojów (np. Coca-Cola), samochodów czy stacji benzynowych. Do franczyzy dystrybucyjnej należy ogromny udział w ogólnej sprzedaży na świecie. Mimo to, gdy mówimy o franczyzie, najczęściej mamy na myśli franczyzę usługową.

Franczyza usługowa

W przeciwieństwie do franczyzy dystrybucyjnej, franczyza usługowa to nie tylko znak towarowy i produkt, ale również pełny dostęp do know-how – metoda prowadzenia działalności, zawierająca m.in. plan marketingowy, podręcznik operacyjny czy wizualizację punktu usługowego. Taki system franczyzowy pojawił się w Polsce później niż dystrybucyjny, bo jego intensywny rozwój rozpoczął się w latach 90. Od tamtej pory jednak dynamicznie się rozwija.

Franczyzę typu usługowego możemy znaleźć w wielu branżach, takich jak: restauracje usługi dla biznesu i klientów indywidualnych, nieruchomości, bankowość, hotelarstwo, uroda i fitness czy doradztwo prawne

 

Jeden sklep, kilka placówek, a może… całe województwo?

Systemy franczyzowe można podzielić również ze względu na organizację systemu. Wyróżniamy zatem franczyzę bezpośrednią oraz wielokrotną.

Franczyza bezpośrednia opiera się na umowie zawartej bezpośrednio pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, zakłada świadczenie usług w ramach jednego punktu. To powszechniejszy rodzaj franczyzy, umożliwiający równocześnie otwarcie kolejnego punktu (jednak bez wyłączności terytorialnej).

Franczyza wielokrotna to rodzaj umowy, w ramach której franczyzobiorca może otworzyć więcej niż jeden punkt. Taki rodzaj franczyzy można podzielić na: przedstawicielstwo regionalne oraz masterfranczyzę. Przedstawicielstwo regionalne umożliwia franczyzobiorcy otwarcie więcej niż jednego punktu w określonym przez umowę czasie, na wyznaczonym obszarze. Przykładowo franczyzobiorca może zadeklarować otwarcie 5 punktów franczyzowych w ciągu 5 lat na terenie danego województwa. Wówczas franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy wyłączność na danym obszarze.

Masterfranczyza jest jeszcze szerszym rodzajem franczyzy niż przedstawicielstwo regionalne. Poza nabyciem praw do otwarcia określonej liczby punktów w wybranym obszarze, masterfranczyzobiorca na swoim terenie ma również prawo do sprzedaży franczyzy innym osobom – subfranczyzobiorcom. Taki rodzaj umowy zobowiązuje również do przejęcia dużej ilości zadań i obowiązków, które zazwyczaj dotyczą jedynie franczyzodawcy, jak wsparcie punktów, szkolenia. Masterfranczyzobiorca może jednak korzystać z opłat franczyzowych przekazywanych przez subfranczyzobiorców.

 

Porozmawiajmy o franczyzie

Franczyza to jeden z najskuteczniejszych modeli biznesowych. Cechuje go minimalizacja ryzyka i duża doza niezależności po stronie franczyzobiorcy. Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia – możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

Przeczytaj również:

 

 

MBE Worldwide przejmuje Mail Boxes Etc. (UK) Limited

 

Mediolan, Włochy, (31 marca 2021)

 

 

Mamy przyjemność ogłosić, że MBE Worldwide („MBE”) nabyło Mail Boxes Etc. (UK) Limited („MBE UK & Ireland”) od byłego Master Licencjonobiorcy, dodając Wielką Brytanię i Republikę Irlandii do grupy krajów „bezpośrednio zarządzanych” w skład której wchodzą Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Polska, Portugalia, USA, Kanada, Australia i Holandia.
Łączna liczba Centrów Usług działających pod marką Mail Boxes Etc. wynosi 1 667, z całości 2 800 globalnych Centrów Usług w 53 krajach na całym świecie.

MBE Worldwide jest wiodącym zewnętrznym dostawcą rozwiązań w zakresie wysyłki, mikrologistyki, druku i marketingu i działa pod kilkoma uzupełniającymi się markami: Mail Boxes Etc.(z wyjątkiem USA i Kanady), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, Pack & Send i Multicopy.
MBE koncentruje się na pierwszej i ostatniej mili usług wysyłkowych, głównie w segmencie ekspresowych przesyłek kurierskich i służy jako lokalny dostawca zindywidualizowanych rozwiązań marketingowych i poligraficznych. MBE ma wysokie osiągnięcia w szybkim rozwoju, zarówno poprzez wzrost organiczny – napędzany przez solidną i innowacyjną działalność podstawową – jak i przejęcia, które są jednym z kluczowych filarów długoterminowego planu strategicznego firmy.

MBE UK & Ireland, założona w 1993 r. z siedzibą w Oxfordshire, jest firmą o ugruntowanej pozycji i solidnych planach długoterminowych, działającą w branży wysyłek detalicznych, druku i usług związanych ze skrzynkami pocztowymi, z 153 Centrami Usług zapewniającymi wyraźną wartość dodaną swoim klientom – głównie firmom (małym i średnim przedsiębiorstwom) oraz konsumentom.
MBE UK & Ireland zachowa swój obecny zespół zarządzający, a jej siedziba pozostanie w Chipping Norton, Oxfordshire.

To ekscytująca zmiana dla systemu franczyzowego MBE UK & Ireland„, powiedział Simon Cowie, Prezes Mail Boxes Etc. (UK) Limited. „Połączenie sił z MBE Worldwide stwarza wyjątkowe możliwości synergii z naszymi kolegami, wykorzystując ich silne doświadczenie oparte na franczyzie, aby wspierać naszą sieć franczyzową i rozwijać naszą działalność w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

To przejęcie pokazuje zaangażowanie MBE Worldwide w rozwój marki Mail Boxes Etc. i sieci centrów pocztowych, paczkowych i drukarskich na kluczowych rynkach europejskich, w czasie zakłóceń w handlu spowodowanych BREXITem, jak również globalnej pandemii Covid-19„, powiedział Francis Laryea, Dyrektor Zarządzający – Mail Boxes Etc. (UK) Limited.

MBE UK & Ireland doskonale uzupełnia grupę bezpośrednio zarządzanych krajów ze względu na swój model biznesowy oparty na przedsiębiorczości, skoncentrowany na ludziach, stawiający klienta na pierwszym miejscu, który ucieleśnia naszą działalność i kulturę MBE” powiedział Paolo Fiorelli, Prezes i Dyrektor Generalny MBE Worldwide. „Cieszymy się i jesteśmy podekscytowani możliwością jeszcze bliższej współpracy z zespołem, aby dostarczać wysokiej jakości rozwiązania dla naszych klientów biznesowych i konsumenckich na rynku brytyjskim i irlandzkim.