##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz
Dołącz do sieci MBE

Kim jest franczyzobiorca?

Popularność franczyzy rośnie. Już nawet w mniejszych miastach trudno jest przejechać kilka ulic, by nie minąć jednego lub dwóch punktów franczyzowych. Nic dziwnego - bez względu na wybrany model franczyzy, rozpoczęcie takiej działalności jest dużo prostsze niż budowanie firmy od zera, daje także natychmiastową rozpoznawalność. Jaka jest rola franczyzobiorcy w takim przedsięwzięciu? Jakie są jego korzyści, ograniczenia, prawa i obowiązki?

Zapraszamy do lektury!

   

 

Kim jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca to właściciel biznesu, który prowadzi go w oparciu o jeden z modeli franczyzowych.
Franczyzobiorca nabywa prawo do korzystania ze znaków towarowych istniejącej firmy, powiązanych marek i innej zastrzeżonej wiedzy, aby wprowadzać na rynek i sprzedawać tę samą markę oraz przestrzegać tych samych standardów, co franczyzodwca. Franczyzobiorcy stają się właścicielami i niezależnymi operatorami punktów sprzedaży detalicznej, zwanych franczyzami, działając na podstawie umowy franczyzowej.

 

A co z franczyzodawcą?

Kiedy firma chce zdobyć większy udział w rynku lub zwiększyć swoją obecność w kraju czy za granicą, jednym z rozwiązań może być stworzenie franczyzy dla swojego produktu i marki. Franczyzodawca to zatem istniejąca firma, która sprzedaje prawo do korzystania ze swojej nazwy i pomysłu. Franczyzobiorca to osoba fizyczna, która wkupuje się do oryginalnej firmy poprzez zakup prawa do sprzedaży towarów lub usług franczyzodawcy w ramach istniejącego modelu biznesowego i znaku towarowego.

 

Czy warto zostać franczyzobiorcą?

Prowadzenie działalności franczyzowej może być idealnym przedsięwzięciem dla przedsiębiorców z niewielkim doświadczeniem, ponieważ:

  • koszty otwarcia franczyzy są niskie w porównaniu z założeniem firmy od podstaw, więc franczyzobiorcy potrzebują bardzo niewiele kapitału na start, 
  • franczyzobiorcy otrzymują dużą pomoc, ponieważ franczyzodawcy nadzorują i wspierają franczyzobiorców w przygotowaniu i prowadzeniu działalnośc (sprawdź, co oferuje franczyza Mail Boxes Etc.)

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia czy działalności, przed podjęciem decyzji należy rozważyć sytuację rynkową, wymagany nakład czasu i inwestycję, a także własne możliwości i cele. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw pytań, który pomoże Ci realnie i obiektywnie odpowiedzieć na pytanie czy franczyza jest modelem biznesowym dla Ciebie.

 

Relacje między franczyzobiorcą a franczyzodawcą

Relacja między franczyzobiorcą a franczyzodawcą jest z natury rzeczy biznesową relacją partnerską.

Franczyzodawca zapewnia ciągłe wskazówki i wsparcie w zakresie ogólnych strategii biznesowych, takich jak przygotowanie placówki, promocja produktów, zaopatrywanie się w towary i usługi itd. Fanczyzodawca przydziela franczyzobiorcy lokalizację z wyznaczonym obszarem wyłączności, w której nie działają obecnie inne franczyzy w ramach tego samego biznesu. W zamian za rolę doradczą franczyzodawcy, korzystanie z własności intelektualnej i doświadczenie franczyzobiorca zazwyczaj płaci franczyzodawcy opłatę początkową oraz stały procent od przychodów.

Przeczytaj również: Jak wybrać najlepszego dla siebie franczyzodawcę? - 17 kluczowych kwestii, które musisz rozważyć.

 

Obowiązki franczyzobiorcy

Franczyzobiorca musi postępować zgodnie ze sprawdzonym modelem biznesowym, który już funkcjonuje, zapewniając tym samym spójny wizerunek we wszystkich firmach pod tą samą marką. Franczyzobiorca jest odpowiedzialny za rozwój franczyzy za pomocą działań handlowych i reklamy lokalnej, jednak wszystkie kampanie marketingowe muszą być zgodne z zasadami i zatwierdzone przez franczyzodawcę. Jako managera franczyzy, od franczyzobiorcy oczekuje się ochrony marki franczyzodawcy poprzez oferowanie tylko zatwierdzonych produktów i usług.

Podsumowanie
 

  • Franczyzobiorca to właściciel firmy, który prowadzi franczyzę.
  • Franczyzobiorca uiszcza opłatę na rzecz franczyzodawcy za prawo do korzystania z już osiągniętego sukcesu, znaków towarowych i zastrzeżonej wiedzy firmy.
  • Franczyzobiorca otrzymuje stałe wskazówki i wsparcie od franczyzodawcy.
  • Franczyzobiorca wprowadza na rynek i sprzedaje tę samą markę oraz przestrzega tych samych standardów, co pierwotna firma - franczyzodawca.

 

Porozmawiajmy o franczyzie

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym jak działa sieć franczyzowa, jakie są wymagania i zasady współpracy?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia - możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

SPRAWDŹ NACHODZĄCE WYDARZENIA

 


 

Przeczytaj również

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .