Przejdź do głównej treści
MBE PL
Najczęściej wyszukiwane słowa
Wysyłka
Drukuj
Franczyza
Centrum Mbe

Co to jest franczyza?

 

W prostych słowach, franczyza jest modelem biznesowym i strategią biznesową, która może być wykorzystana do wzrostu liczby klientów i udziału w rynku. Poprzez tworzenie strategicznego sojuszu wokół systemu marketingowego, franczyzodawcy i franczyzobiorcy pracują razem, aby stworzyć w świadomości klientów obraz tego, jak produkty i usługi firmy mogą im pomóc. Franczyza innymi słowy, jest sposobem dystrybucji produktów i usług na różnych rynkach. Musi istnieć franczyzodawca, który ustanawia znak towarowy lub nazwę handlową marki oraz franczyzobiorca, który płaci opłatę licencyjną i opłatę za ustanowienie, za prawo do prowadzenia działalności pod nazwą i systemem franczyzodawcy.

 

 

Kluczowe elementy franczyzy

 

Są zasadnicze elementy, które nakreślają strukturę tego szczególnego modelu biznesowego.

Podstawą każdej franczyzy jest know-how opracowane w ramach tego systemu.

Know-how franczyzodawcy definiuje wartość propozycji biznesowej i sprawia, że biznes franczyzowy może być powielany i przenoszony na niezależnych przedsiębiorców, pracujących na równi z franczyzodawcą.

Podstawą każdej franczyzy jest know-how wypracowane w ramach tego systemu.

Know-how franczyzodawcy określa wartość propozycji biznesowej i sprawia, że biznes franczyzowy może być powielany i przenoszony na niezależnych przedsiębiorców pracujących na zasadach zbliżonych do franczyzodawcy.

Franczyza z MBE

 

Dzięki dekadom doświadczenia, uznanej marce i sieci złożonej z kompetentnych profesjonalistów, Mail Boxes Etc. może zaoferować skonsolidowany format i międzynarodową sieć, aby wspierać firmy i Klientów indywidualnych w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom w branży logistycznej, e-commerce i komunikacji.

Od pierwszego Centrum MBE, które zostało otwarte we Włoszech w 1993 roku, do dziś sieć MBE powiększyła się do ponad 1800 Centrów Usługowych MBE w 45 krajach.

Każdego dnia setki pełnych pasji przedsiębiorców MBE realizują misję #PeoplePossible: tworzenie dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań, które przekształcają ich zawodowe i osobiste wyzwania w osiągane cele.

Różnorodność i integracja w MBE

 

Nasz model biznesowy opiera się na ludziach. Dlatego mówimy, że jesteśmy #PeoplePossible. Różnorodność i integracja są podstawowymi czynnikami napędzającymi innowacyjność MBE i postęp naszego modelu biznesowego. Nasz duch przedsiębiorczości i współpracy jest silniejszy, gdy wiele różnych osób, perspektyw i środowisk jest dostosowanych do osiągnięcia celu MBE.