##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz

F.A.Q.

Współpraca partnerska (franczyza) to umowa pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi (franczyzobiorcą i franczyzodawcą), niezależnymi ekonomicznie i prawnie, gdzie franczyzodawca zezwala franczyzobiorcy na korzystanie, w zamian za opłatę, ze znaków towarowych, marki, know-how, wiedzy oraz wsparcia i porad technicznych lub biznesowych, umieszczając franczyzobiorcę w systemie składającym się z sieci partnerów na danym obszarze, w celu sprzedaży określonych dóbr bądź usług.

Franczyzobiorca (partner) to podmiot prawny, niezależny finansowo i prawnie, który podpisuje umowę franczyzową.

Zakładanie każdej działalności wymaga inwestycji początkowej i kapitału obrotowego. Może on być pozyskany z połączenia funduszy prywatnych, kredytu, leasingu, dotacji lub innych źródeł. Mail Boxes Etc. pomaga potencjalnemu współpracownikowi w określeniu stosownej struktury budżetowej, która będzie najlepiej dopasowana do jego indywidualnej sytuacji.

Wstępne szkolenie MBE składa się z 3 tygodni zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w Centrali w Warszawie oraz w działających punktach. Skupiamy się na podstawowych aspektach funkcjonowania biznesu oraz umiejętnościach sprzedażowych niezbędnych do pozyskiwania klientów, a tym samym rozwoju biznesu.

MBE oferuje bieżące szkolenia w celu zapewnienia dalszego poszerzania twojej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności i umiejętności profesjonalnej sprzedaży. Szkolenia te mogą być prowadzone przez pracowników firmy, szefa regionu (jeśli w danym regionie stanowisko to jest obsadzone), mogą mieć formę współpracy/spotkań na poziomie regionu z innymi partnerami MBE, warsztatów, video, programów coachingowych prowadzonych w punktach.

Ponadto od momentu uruchomienia punktu pozostaje on pod opieką indywidualnego opiekuna, który wspiera punkt w jego funkcjonowaniu. Jest to osoba dedykowana pomocy w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów, z którymi nowi właściciele się spotykają.

Tak, MBE przygotowuje indywidualny plan, ze szczegółowym rozplanowaniem, umeblowaniem i wymogami sprzętowymi. Pomagamy ci nadzorować tworzenie punktu i zatwierdzamy odbiór lokalu po sprawdzeniu, czy spełnia on wszystkie wymogi sieci MBE. Nasz proces pomoże ci zoptymalizować koszty otwarcia własnego punktu w krótkim czasie..

Umowa franczyzowa określa konkretny obszar, na którym nie będzie otwarte żaden inny punkt MBE.

Mamy za sobą otwarcia setek punktów MBE. Nasze doświadczenie pozwala nam na trafną ocenę i wybór odpowiedniej lokalizacji. Każdy nowy franczyzobiorca może liczyć na wsparcie osoby z centrali firmy, która wraz z nowym właścicielem ocenia potencjalne lokalizacje zarówno pod względem łatwości przystosowania lokalu do potrzeb działalności punktu MBE jak również pod względem lokalizacji i potencjału biznesowego najbliższej okolicy. Więcej informacji na temat wyboru lokalu dla biznesu  znajdziesz tutaj.

MBE zapewnia unikalny zestaw usług lokalnym mieszkańcom i firmom. Sukces jest ściśle powiązany z koncepcją, którą określamy mianem „farmingu”, polegającą na budowaniu relacji z ludźmi, zarówno w punktach MBE jak również podczas wizyt handlowych w celu promowania naszej działalności. Bez względu na to, czy są to klienci prywatni czy biznesowi, pozyskiwanie bazy lojalnych klientów musi się opierać na wysłuchaniu ich potrzeb, a następnie rozwiązywaniu codziennych wyzwań, aby były one jak najbardziej wydajne w powiązaniu z ich harmonogramem.

Obecnie istnieje ponad 1600 punktów w ponad 30 krajach na całym świecie. To najlepszy dowód na elastyczność oraz zdolność adaptacji i dostosowania MBE do niemal każdego obszaru kulturowego i ekonomicznego. Więcej informacji na temat potencjału outsourcingu usług znajdziesz tutaj .

Tak, mogą zaistnieć różne powody do sprzedaży działającego punktu MBE. Postaramy się rozważyć również taką możliwość.

Rolą MBE Poland, jako franczyzodawcy jest przede wszystkim wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu. To rolą centrali jest szkolenie i przygotowanie właścicieli punktów do prowadzenia biznesu tak, aby byli z niego zadowoleni. Doświadczenie i korzyści skali, jaką daje sieć, obniżają ryzyko prowadzenia działalności. Jako zagraniczny koncept dajemy ci jeszcze więcej - sprawdź tutaj.

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości korzystania z serwisu. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować z wszystkich lub niektórych plików cookie, kliknij tutajclicca qui.Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.