##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back
Mail Boxes Etc. logistics and communication services empower people to optimize personal and business time.

I want to be on the
MBE Solutions Team!

 • I like helping people solve everyday challenges.
  Engagement and quality of work do make a difference.
 • I need a new career path.
  Franchising reduces start-up risk and gives me control over my destiny.
 • I want to leverage my existing contacts and relationships.
  MBE solves diverse needs of local people and businesses.
 • I want to be involved in dynamic and growing industries.
  Worldwide logistics and communications industries have great potential.
 • I want to benefit from other successful entrepreneurs.
  An established franchise network is an invaluable knowledge resource.
 • I want to directly impact my success.
  With MBE, my decisions matter.
 • I want to be part of a network of about 2500 entrepreneurs worldwide.
  My individual success benefits the entire MBE Solution Team.

First step

Meeting each other.

Let us contact you
about how simple is to become a part of MBE

* Mandatory fields

If you want us to learn more about your work profile, you can upload your CV.

that my personal data are processed by Sistema Italia 93 S.r.l. for the marketing purposes described in paragraph 3, letter c. *
that my personal data are communicated to the MBE group for the marketing purposes referred to in paragraph 3, letter d. *

About company

You are not alone starting your own business
 • Financing
 • Location selection
 • Interior design and corporate identity
 • Know-how and training
 • National Marketing and Advertising
 • Framework Agreements
 • Business Development Support
 • Business Analytics

Trust your insinct

Take the first step

Meeting each other at our Events

Seminars, Workshops, Open Houses
and Grand Openings
MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .