##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz
Dołącz do sieci MBE

O firmie

 

Mail Boxes Etc. to międzynarodowa marka, która istnieje na rynku od prawie 40 lat, działając w oparciu o model franczyzy w 45 krajach i wyznaczając tym samym najwyższe standardy prowadzenia biznesu. Sieć MBE liczy ponad 1600 punktów na całym świecie, generując obrót na poziomie blisko 1 mld euro rocznie. To sprawia, że zasługuje na miano jednego z największych i najbardziej rentownych systemów franczyzowych na rynku.

Obecnie jesteśmy na etapie dynamicznego rozwoju i poszukiwania partnerów biznesowych w Polsce.

Rolą MBE Poland, jako franczyzodawcy jest przede wszystkim wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu. Wieloletnie doświadczenie, znana na całym świecie marka, dynamiczny sektor usług, kompetentny zespół, niezawodni partnerzy, wiążące zobowiązania korporacyjne - to wszystkie najważniejsze warunki wejściowe do pomyślnego rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności.

  • Koncepcja biznesowa

MBE to koncepcja zrównoważonego biznesu. Jest to model zorientowany na usługi, który zaspokaja potrzeby naszej grupy docelowej - małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Szeroka gama działań MBE stwarza ambitne i satysfakcjonujące środowisko dla przedsiębiorców.

  • Sprawdzony know-how

Model prowadzenia biznesu MBE oparty jest na wieloletnim doświadczeniu. Rolą sieci jest gromadzenie zarówno dobrych praktyk jak również informacji o wszelkiego rodzaju trudnościach, z którymi spotkali się na przestrzeni lat różni właściciele punktów. Centrala sieci jest dzięki temu w stanie gromadzić ogromne ilości danych, których analiza wprost pokazuje, co się sprawdza, a co nie. Dzięki temu jesteśmy w stanie powielać praktyki, które przynoszą duże zyski i sukces w biznesie i unikać potencjalnych zagrożeń. Nie byłoby to możliwe gdyby nie prawie 40 doświadczenie z  ponad1600 punktów na całym świecie.

  • Wsparcie w wyborze lokalizacji

Bardzo ważnym elementem uruchomienia punktu jest wybór właściwej lokalizacji. My znamy nasz biznes, ty znasz swoją okolicę. Z tego względu dedykowana osoba z centrali firmy pomaga franczyzobiorcom podjąć właściwą decyzję. Wraz z nowym właścicielem ocenia potencjalne lokalizacje zarówno pod względem łatwości przystosowania lokalu do potrzeb działalności punktu MBE jak również pod względem lokalizacji i potencjału biznesowego najbliższej okolicy. Wybrany w ten sposób lokal dostaje oficjalną akceptację ze strony centrali, co jest dla franczyzobiorców potwierdzeniem dokonania właściwego wyboru.

  • Profesjonalny projekt lokalu

Pomogliśmy setkom przedsiębiorców w otwarciu swoich punktów MBE. Każdy lokal zostaje przystosowany do działalności i tworzony jest dla niego indywidualny projekt. Na tej podstawie franczyzobiorcy z łatwością mogą przekazać szczegółowe informacje ekipie remontowej nie martwiąc się o realizację i zgodność wykonania ze standardami sieci. Projekt dodatkowo zawiera pełen instruktaż montażu mebli i komunikacji marketingowej, które są elementem charakterystycznym dla wyglądu punktów na całym świecie.

  • Cykl szkoleń

Przygotowując się do prowadzenia biznesu franczyzobiorcy odbywają kilku tygodniowy cykl szkoleń realizowany przed uruchomieniem punktu. Szkolenia te podzielone się na tygodniowe fazy i przeznaczone są dla właścicieli oraz przyszłych pracowników punktu MBE.

  • Umowy ramowe

Dzięki międzynarodowej sile negocjacyjnej jesteśmy w stanie zapewnić stabilne i bardzo korzystne, globalne kontrakty z dostawcami. Dzięki temu każdy pojedynczy punkt ma siłę całej sieci. Bezpieczeństwo i konkurencyjność na rynku to jedne z najważniejszych czynników wpływających na przychody punktów MBE.

  • Wsparcie Rozwoju Biznesu

Od momentu uruchomienia punktu pozostaje on pod opieką indywidualnego opiekuna, który wspiera punkt w jego funkcjonowaniu. Jest to osoba dedykowana pomocy w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów, z którymi nowi właściciele się spotykają. Ponadto punkty mogą liczyć na wsparcie w zakresie zarządzania, finansów, IT, czy sprzedaży. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb każdego punktu.

  • Platforma technologiczna

Platforma Technologiczna MBE to wszystkie narzędzia IT potrzebne do prowadzenia biznesu. W skład platformy wchodzi system operacyjny S@m.net, który został stworzony po to, aby zarządzanie punktem było nie tylko automatyczne i szybkie, ale i proste. Dodatkowo franczyzobiorcy otrzymują dostęp do firmowego Intranetu, gdzie znajduje się firmowa biblioteka dokumentów, baza plików graficznych i marketingowych. Jednym z elementów jest również baza CRM (customer relationship management), aby każdy punkt mógł efektywnie zarządzać relacjami z klientami.

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .