##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz

MBE Worldwide: podsumowanie roku 2019

Wyniki Grupy MBE za 2019 rok

Mediolan, Włochy (Czerwiec 15, 2020) - MBE Worldwide ("MBE") jest wiodącym na świecie zewnętrznym dostawcą rozwiązań w zakresie wysyłki oraz rozwiązań z zakresu druku i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw ("MŚP") oraz klientów indywidualnych korzystających z sieci głównie niezależnie prowadzonych centrów usługowych. MBE to trzy współdziałające marki: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics i PostNet. Funkcjonuje jako kluczowy partner realizujący usługi z zakresu pakowania i wysyłki, skupiając się na pierwszym i ostatnim eatpie procesu wysyłki oraz jako wiodący lokalny dostawca niestandardowych rozwiązań w zakresie druku i marketingu.

MBE z dumą ogłasza, że w 2019 roku "trzy marki, jedna sieć" osiągnęły ponad 2.600 Centrów Usługowych w 52 krajach i 918 milionów euro (1.028 milionów dolarów) obrotu sprzedaży w całym systemie. Dodatkowo, podpisano nowe umowy Master Franczyzodawców w celu rozwoju działalności pod marką Mail Boxes Etc. w 4 nowych krajach:  Holandia, Egipt, Singapur i Białoruś.

 

"Rok 2019 był dla nas bardzo satysfakcjonującym rokiem" - powiedział Paolo Fiorelli, Prezes i Dyrektor Generalny MBE - "po raz kolejny udowodniliśmy, że możemy napędzać organiczny wzrost całej grupy dzięki wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu zarówno naszych przedsiębiorców lokalnych, jak i zespołów korporacyjnych. Ponadto, ogłosiliśmy ostateczną umowę z Oaktree Capital Management, w wyniku której fundusz nabywa do 40% udziałów w MBE, wspierając w ten sposób nasze ambitne plany dalszego rozwoju i umacniania konkurencyjnej pozycji MBE na rynku, naszej obecności międzynarodowej i zaplecza finansowego na najbliższe lata".

 

"Ogłaszamy te świetne wyniki za rok 2019 w środku pandemii COVID-19, która wpływa na życie osobiste i zawodowe nas wszystkich" - kontynuuje Paolo Fiorelli - "świat wykazuje się wielką odpornością tocząc walkę i jestem pewien, że wkrótce tę walkę wygramy. Pracownicy i partnerzy MBE znaleźli się, jak każdy z nas, w środku tych wydarzeń. Jednocześnie każdego dnia z pełnym zaangażowaniem wspierają swoich klientów, dbając  przy tym o ich i własne  bezpieczeństwo."

 

Grupa MBE w unikatowy sposób pozycjonuje sieć na "ostatnim etapie" pomiędzy firmami - zarówno dużymi, jak i małymi - a konsumentami, zwłaszcza gdy potrzebne są personalizowane, indywidualnie stworzone usługi i rozwiązania oraz osobista interakcja. Klienci doceniają wygodę i skuteczność outsourcingu ich potrzeb biznesowych do naszych Centrów. Zespoły MBE tworzą i sumiennie dostarczają potrzebne rozwiązania, a to dzięki ustrukturyzowanym procesom, profesjonalnym technologiom i osobistemu zaangażowaniu pracowników.

Slogan MBE - #PeoplePossible reprezentuje nasze wartości i podejście do biznesu polegające na ciągłym poszukiwaniu nowych, dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązań, by skutecznie wspierać ich w codziennych wyzwaniach.

 

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .